Kant en mode uit de tijd van Maria Louise

Kant en mode uit de tijd van Maria Louise 

19 april 2015 tot 24 april 2016

marie louise’t Andere Museum Van Oldtimer tot Kant heeft van  19 april 2015 tot 24 april  2016 een tentoonstelling met als thema kant en mode uit de 18de eeuw. In deze periode woonde Maria Louise, prinses van Oranje-Nassau, geboren prinses van Hessel-Kassel in Leeuwarden . De tentoonstelling wil specifiek een aantal aspecten van het leven van Maria Louise belichten, zoals: de mode uit de 18de eeuw, de kleding ,de gebruikte kanten en de waaiers.  Hoe ging onze prinses van Europa gekleed? En was dat in overeenstemming met haar tijdgenoten? Ook gaat de tentoonstelling in op rouwgebruiken en rouwkleding uit de 18de eeuw. Gezien haar bewogen leven  is het waarschijnlijk dat Maria Louise van Hessen- Kassel vaak in de rouw is geweest.  Tot slot richt de tentoonstelling  zich op handwerken uit de 18de eeuw.Uit briefwissellling van Maria Louise van Hessen -Kassel met Henriette van Nassau-Zuylestein blijkt dat Maria Louise graag handwerkte. De tentoonstelling schenkt tevens aandacht aan de kleding en mode ten tijde van Anna van Hannover, haar schoondochter getrwoud met haar zoon Willem Hendrik Karel Friso, stadhouder Willem IV. De kant en mode ten tijde van Wilhelmina van Pruisen , getrouwd met haar kleinzoon Willem Batavus, stadhouder Willem V zijn ook te zien.

Kortom, een veelzijdige tenoonstelling over kant en mode en aanverwante zaken uit de tijd van Maria-Louise van Hessen-Kassel. Een tentoonstelling die een andere kant van Maria Louise van Hessen- Kassel laat zien .