Kantklossen bij ’t andere museum

Kant & Textiel

kantklos_liggend

Het kantklosmuseum…

Het “rijke” verleden en heden op treffende wijze in beeld gebracht. Vaste expositie in het museum : ‘Kantreis door europa” Het museum bevat een vaste collectie van kant en kant attributen. Deze tentoonstelling heeft als titel “Kantreis door Europa”.

Van verschillende landen uit Europa zoals Frankrijk, België, Groot Brittanië , Ierland, Spanje, Tjechie, Duitsland etc. kan men het kantmateriaal en kanten bewonderen.

Elk land heeft zijn eigen kussen en specifieke klos- en naaldkanten. Ga mee op reis door Europa.

In ons museum worden doorlopend kantdemonstraties gegeven.