Open Monumentendag 10 september 2016

Open Monumentendag 10 september 2016

logo museum

Heropening van het andere museum van oldtimer tot kant

Op zaterdag 10 september heropent het andere museum van oldtimer tot kant zijn deuren. De opening zal worden verricht door de heer Sjoerd Feitsma, wethouder van financiën, cultuur/ Culturele Hoofdstad 2018 en stad-regiomarketing. De opening vindt plaats om 10.30 in het museum aan de Oostersingel 8 te Leeuwarden. De uitbreiding van het museum toont onder andere de oudste Chrysler van Europa. In het nieuwe gedeelte wordt er blijvend aandacht besteed aan Maria Louise, prinses van Oranje-Nassau, de stammoeder van ons vorstenhuis in de 18de -eeuwse stijlkamer.

Het Andere Museum van Oldtimer tot Kant is vernieuwd en heropent haar deuren op 10 september 2016.

Het Museum heeft een unieke collectie handmatig kloskant en kantklos materialen, het grootste in Nederland, aangevuld met een omvangrijke collectie merklappen, antiek naaigerei en overige handwerkmaterialen. Daarnaast bevat het museum een interessante verzameling Oldtimers met ieder hun eigen rally en reisverhaal; onder anderen is er de auto te zien van de geheim agent die model gestaan heeft voor James Bond. Ook de auto’s waar de eigenaren van het Museum zelf rally’s mee rijden, in Europa en andere werelddelen, zoals Noord en Zuid-Amerika, Rusland en China, zijn te bezichtigen. Daarnaast bezit het museum een unieke collectie grootspoortreinen, die op twee grote banen in het museum rijden, behorende tot de grootste grootspoor banen in het noorden. Tevens heeft het museum een collectie radio’s van Philips en Minerva.

Na 15 jaar als museum te hebben gefunctioneerd aan de Oostersingel 8 is het museum van Oldtimer tot Kant gemoderniseerd en uitgebreid. De website is vernieuwd, het museum is beter toegankelijk gemaakt voor bezoekers die slecht ter been zijn door het aanbrengen van drie stoelliften, zodat alle ruimten van het museum goed toegankelijk zijn. De collectie is uitgebreid met een Meccanoverzameling en het museum is vergroot via een uitbreiding van het gebouw. Dit heeft het mogelijk gemaakt een aantal bijzondere auto’s aan de collectie toe te voegen, waaronder de oudste Chrysler van Europa. Op het gebied van de handwerktechnieken is er een nieuwe expositie ingericht op het gebied van Peruaans Handwerk, mede mogelijk gemaakt door een oldtimer Rally, die de eigenaar van het museum, in 2011/2012 gereden heeft in Zuid-Amerika, de Pan Americana rally. Enkele zeer oude textiel stukken, 500 tot 800 jaar oud, zijn meegenomen uit Peru en maken onderdeel uit van de expositie

Zeer bijzonder is dat in de uitbreiding een zgn. Maria Louise kamer is gebouwd in de 18de -eeuwse stijl. In deze kamer is een permanente expositie opgesteld die aandacht schenkt aan het persoonlijk leven van de stammoeder van ons koningshuis. Brieven uit haar tijd vertellen U over haar bewogen leven. Tevens kunt U bijzondere kanten uit de 18de eeuw bewonderen. Maria Louise, prinses van Oranje-Nassau, geboren prinses van Hessel-Kassel was ook stammoeder van meerdere Europese vorstenhuizen. Vandaar wordt zij ook wel Prinses van Europa genoemd.

Met deze uitbreiding is de continuïteit van het museum versterkt en gewaarborgd. Voldoende reden om extra aandacht te schenken aan de heropening van het museum op de Open Monumenten dag 10 september. Het museum is opgenomen in de route van de Open Monumenten dag, die in het teken staat van industrieel erfgoed een thema dat goed past bij het museum.

 

—————————————————————————————————————–

Noot voor de pers: Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met Mayken Geersing-Dominicus via e-mail: mjdominicus@hotmail.com; of bellen via telefoon 058-2151664.

 

www.museumpakhuiskoophandel.nl

 

Adres:

Museum Pakhuis Koophandel, ’t andere museum

Oostersingel 8 8921 GA Leeuwarden